Documente

Documente reprezentative din C. A. al gradinitei Ducky- Duck, an scolar 2020- 2021:* nota: Avand in vedere faptul ca protejarea datelor confidentiale ale unitatii de invatamant nu permite publicarea integrala a documentelor, acestea se vor publica partial.

–  DECIZIA NR…..54…./….21.09.2020……………

   Avand in vedere :

 – Hotararea Consiliului Profesoral , intrunit in sedinta din…..21.09. 2020……………. si consemnata in registrul de procese verbale   – cf. Articolul 154-alin. 6 din Legea Invatamantului , republicata , cu modificarile si completarile anterioare ;

 – Art. 32 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar;

DIRECTORUL Gradinitei Ducky-Duck DECIDE : Art. 1. Se constituie , cu data ……21.09.2020……….…..Consiliul de Administratie al gradinitei Ducky- Duck

Procese verbale si hotarari ale C.A. al gradinitei Ducky- Duck, din anul scolar 2020- 2021:
– nr  713/ 21.09.2020- nr  764/ 19.10.2020- nr  815/ 09.11.2020- nr  831/ 21.12.2020- nr  869/ 04.01.2021
– nr  876/ 26.02.2021

An scolar 2021- 2022:

  • P.D.I.
  • Cod etic
  • Regulament intern
  • Regulament de functionare
  • Plan managerial

Documentele au fost discutate si aprobate in C.A. al gradinitei

  • Legislatie: legea 1/ 2011 cu completarile ulterioare, ROFUIP 5447/ 2020
Deschide chat
Va putem ajuta cu ceva?